Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Ongevallen in de bouw

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

27 juli 2022

leestijd 8 minuten

Samengevat

  • Een ongeluk in de bouw is zo gebeurd.
  • Wist jij dat jij als zzp'er ook recht hebt op schadevergoeding na een ongeluk?

Ongeluk in de bouw

We zijn dagelijks op ons werk. Een ongeluk op het werk zit in een klein hoekje. Een ongeluk in de bouw kan grote gevolgen hebben voor jouw situatie. Je bent een metselaar, timmerman, dakdekker of bijvoorbeeld stukadoor in de bouw. Wat als je zelfstandige bent in de bouw? Heb jij recht op een schadevergoeding?

Iedere werkgever of opdrachtgever in de bouw heeft een verzekering afgesloten voor ongevallen op de werkvloer. Dit betekent dat jouw ongeval is verzekerd. Wat moet je doen na een ongeluk? Bij wie moet jij het ongeluk melden? Heb je recht op schadevergoeding? Letselschademanager wijst jou de weg bij een val of een ongeluk op het werk.

Soorten ongevallen in de bouw

In de bouw kunnen verschillende ongevallen voorkomen. Jouw werkgever of opdrachtgever in de bouw heeft bijna altijd een verzekering afgesloten voor ongevallen op de werkvloer. Dit betekent dat een ongeval is verzekerd. Letselschademanager beschrijft de meeste voorkomende ongevallen in de bouw:

- Struikelen in de bouw over losliggend materiaal

- In een gat vallen op de bouw (sparing in de vloer)

- Letsel aan handen door machines

- Val van een dak

- Iets op je hoofd krijgen in de bouw

- Vallen van een trap of ladder

Aansprakelijkheid in de bouw, wie is aansprakelijk?

De kans op een ongeval in de bouw is groot. Jouw werkgever of opdrachtgever moet daarom er alles aan doen om te zorgen dat jij veilig kunt werken. De werkgever of opdrachtgever in de bouw moet hier ook daadwerkelijk op toezien.

De werkgever moet aan hoge eisen voldoen voor jouw veiligheid. Kan de werkgever niet aantonen dat jij veilig kon werken, dan is de werkgever of opdrachtgever voor jou aansprakelijk. Gelukkig heeft elke werkgever een verzekering afgesloten. Dit betekent dat jouw schade is verzekerd bij een ongeluk in de bouw.

Ongeval als zzp’er in de bouw

Een zzp’er heeft vaak geen verzekering afgesloten voor ongevallen. Wat als je een ongeval krijgt in de bouw? Je komt bijvoorbeeld ten val. Hierdoor kan jij tijdelijk of voor een langere periode niet meer werken in de bouw. Voor een zzp’er betekent geen werk, ook geen inkomen.

Het is belangrijk om te weten dat jouw opdrachtgever in de bouw vaak voor jou verantwoordelijk is. Dit is iets wat veel zzp’ers in de bouw niet weten. Dit betekent dat jouw opdrachtgever jouw ongeluk in de bouw kan melden bij de verzekering. De verzekering van jouw opdrachtgever neemt jouw zaak in behandeling en beoordeelt de aansprakelijkheid. Jouw opdrachtgever heeft hierover niets te zeggen. Bij aansprakelijkheid zal de verzekering jouw schade beoordelen en jou een schadevergoeding betalen.

Schadevergoeding na een ongeval in de bouw?

Na een ongeval in de bouw heb jij vaak recht op schadevergoeding. Jij moet als werknemer of als zzp’er kunnen bewijzen dat je een ongeval in de bouw hebt gehad tijdens werktijd. Het is daarom belangrijk om jouw ongeluk in de bouw direct te melden en naar het ziekenhuis of de huisarts te gaan.

Jouw schadevergoeding wordt beoordeeld door de verzekeraar. Dit is de verzekeraar van jouw werkgever of opdrachtgever. Dit betekent dat jouw werkgever jouw schadevergoeding vaak zelf niet hoeft te betalen. De verzekeraar beoordeelt na het indienen van jouw claim via Letselschademanager jouw schadevergoeding.

Hoeveel schadevergoeding na een ongeluk in de bouw?

Je hebt letsel opgelopen door een ongeluk in de bouw. Bij aansprakelijkheid heb jij recht op schadevergoeding. De hoogte van jouw schadevergoeding is afhankelijk of jij werknemer bent of zzp’er.

 Je hebt bij een ongeluk in de bouw recht op verlies van inkomsten. Door het ongeval kan jij bijvoorbeeld tijdelijk niet meer werken. Dit inkomensverlies is schadevergoeding.

Een bouwvakker klust in de avonduren of weekend vaak ergens ‘zwart’ bij. Dit levert vaak een extra centje op naast het inkomen. Kan jij door jouw ongeluk niet meer zwart klussen. Dan heb jij recht op vergoeding van deze inkomsten. Het is wel belangrijk dat jij kan bewijzen dat je bijvoorbeeld in het weekend ‘zwart’ bijklust.

Natuurlijk zijn er nog meer schadeposten waar jij recht op hebt. Denk aan smartengeld of vergoeding van medische kosten. Na het melden van jouw schade op Letselschademanager zal deze schade worden berekend.

Wat moet ik doen na een ongeval in de bouw?

Na een ongeluk in de bouw zijn er 3 stappen belangrijk. Letselschademanager vertelt jou wat jij moet doen bij een bedrijfsongeluk.

Stap 1: Meld het ongeval bij jouw werkgever of opdrachtgever
Het is belangrijk om het ongeval direct te melden bij jouw werkgever. Als jij zelfstandige bent dan moet jij het ongeval melden bij jouw opdrachtgever. Soms is het ongeval zo ernstig dat jouw collega’s al een ambulance hebben gebeld. Jouw werkgever is dan vaak op de hoogte van dit ongeval.

Soms is er geen ambulance gekomen of ben je doorgegaan met je werk. In dat geval weet de werkgever niet of jij een ongeluk hebt gehad of hoe ernstig het is. Het is belangrijk om elk ongeval te melden bij jouw werkgever of opdrachtgever. Meld het ongeval ook als je denkt dat het niets voorstelde. Voor het bewijs is dit belangrijk.

Stap 2: Ga naar het ziekenhuis of huisarts

Je moet voor een schadevergoeding kunnen bewijzen dat jij letsel hebt opgelopen. Bijvoorbeeld je hebt een kneuzing, gebroken been of ernstig letsel. Bij ernstig letsel zal jij altijd naar het ziekenhuis gaan. Bij een kneuzing gaat niet iedereen in de bouw naar de huisarts toe. Het is toch belangrijk om direct contact op te nemen met jouw huisarts. Ook als je denkt dat jouw letsel onschuldig is. Je hebt anders geen recht op schadevergoeding.

Stap 3: Meld het ongeval op Letselschademanager en dien jouw schadeclaim in bij de verzekeraar

Jouw werkgever of opdrachtgever is vaak verzekerd voor ongevallen. Vooral in de bouw is een werkgever of opdrachtgever verzekerd. Vraag op jouw werk na bij welke verzekeraar jouw werkgever een verzekering heeft afgesloten. Het is belangrijk om direct na het ongeval jouw ongeval te melden bij de verzekering. In overleg met de verzekeraar ga jij jouw schadevergoeding berekenen.

 

Stappenplan bij ongeluk

  • Meld het ongeval bij jouw werkgever of opdrachtgever
  • Ga naar het ziekenhuis of de huisarts
  • Meld het ongeval op Letselschademanager en dien jouw schadeclaim in bij de verzekeraar