Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Asbest en gevaarlijke stoffen

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

27 juli 2022

leestijd 1 minuut

Samengevat

  • Op het werk kan jij in aanraking komen met gevaarlijke stoffen of asbest.
  • Jouw werkgever is verplicht om te zorgen dat jij niet ziek kan worden.

Asbest

Het inademen van asbestvezels kan op den duur verschillende typen kanker veroorzaken, zoals borstvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom), asbestlongkanker en asbestlarynxkanker. Ook kan asbestblootstelling leiden tot andere ziekten, zoals asbestose (stoflongen) en pleuraplaques.

 

Aansprakelijkheid

Als jij ziek wordt van gevaarlijke stoffen op jouw werk, dan spreken we van een beroepsziekte.   In veel gevallen kan jij de de werkgever aansprakelijk stellen. 

Jouw werkgever heeft te maken met strenge regels en voorschriften om de werkomgeving voor zijn werknemers zo veilig mogelijk te maken. Als jij ziek wordt en er is een verband tussen de ziekte en de werkomstandigheden, dan moet jouw werkgever bewijzen dat hij aan alle regels en veiligheidsvoorschriften heeft voldaan.