Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Een initiatief van DC Solutions

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

Letselschademanager is de “etalage” van DC Solutions (Digital Claim Solutions B.V.) voor personenschadeclaims en biedt de mogelijkheid om ongedwongen kennis te maken met haar oplossingen ontworpen om verzekerden, claimanten en verzekeraars in staat te stellen gemakkelijk te navigeren door het complexe claim landschap. Het platform fuseert losse-, rommelige, processen, e-mails, diverse schadestaten en bestanden tot één digitale omgeving waarbij technologie en mensen in een perfecte balans samenkomen.


Achtergrond

Verzekeraars zien claims nog te vaak als een kostenpost wat resulteert in een intransparant en intern gericht proces. Andere uitdagingen zijn interne IT-systemen, gebrek aan API's en proberen te hergebruiken wat er al is, maar niet werkt in de complexe wereld van personenschade claims.


Voor wie zijn we er?

Het gebruik is kosteloos voor slachtoffers, rechtshulpverleners en biedt de mogelijkheid voor claim behandelaren bij verzekeraars om informeel kennis te maken met een deel van onze oplossingen die bijdrage aan onze missie om van iedere verzekerde of claimant met een personenschadeclaim een loyale levenslange ambassadeur te maken door de claimafhandeling te personaliseren door te digitaliseren


Doel en missie

Missie 
De permanente opdracht van Letselschademanager is om de letselschadeclaim afhandeling te digitalisering en daarmee de letselschadeafhandeling voor iedereen sneller, eenvoudiger, toegankelijker en veiliger te maken.

 

Doel
Het doel van DC Solutions is om Letselschademanager binnen 2 jaar overbodig te maken en de markt zijn werk te laten doen.

 


Hoe zijn we ontstaan?

Letselschade oplopen door de schuld van een ander heeft een enorme impact op jou en je naasten. Je belandt in een wereld van specialisten, experts, verzekeraars, belangenbehartigers en heel veel mensen die jou willen helpen je leven weer op te pakken, maar daarbij jammer genoeg niet altijd even goed kunnen samenwerken.

 

Letselschademanager is ontstaan in 2020 uit frustratie over de afwikkeling van letselschadezaken. De oorzaken daarvan zijn heel divers. Er is niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur van veel letselschadezaken. Resultaat: een slachtoffer is dubbel slachtoffer en heeft geen inzicht in zijn of haar dossier.


En wat is een Multi-Sided Platform?

Uber, en alle andere varianten van moderne platforms, zijn niet een gloednieuw businessmodel. Multi-sided platforms zijn zo oud als de weg naar Rome. Het enige wat is veranderd, is de techniek waarmee het mogelijk is om voor markten een platform strategie toe te passen.

 

De techniek is dus nieuw, het principe niet. Simpel: een platform faciliteert een ontmoeting tussen vraag en aanbod. En dat is exact waarom het idee van een platform al zo oud is: een markthal is ook een Multi-Sided Platform. Het brengt de aanbieders van voedsel samen met degene die er vraag naar hebben; consumenten.

 

Belangrijk voor het slagen van een platform: frictie. Geen ruzie, maar een obstakel die het moeilijk maakt dat vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Dit kan een probleem van bijvoorbeeld afstemming zijn, waarbij vraag en aanbod versnipperd zijn. Een markthal biedt hier letterlijk ruimte voor en neemt zodoende de frictie tussen aanbieders en vragers weg.

 

Letselschademanager is platgezegd de ‘markthal’ voor slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars.


En tot slot: wat doet Letselschademanager precies?

Letselschademanager is een alles-in-één schaderegelingsplatform en brengt het gemak van platformen naar de letselschadepraktijk. Letselschademanager fuseert losse-, rommelige-processen, e-mails, diverse schadestaten en bestanden tot één digitale omgeving waarbij technologie en mensen in een perfecte balans samenkomen.

 

Het zorgt er dus voor dat jij de regie krijgt over jouw letselschadeclaim en werkt als één interactief digitaal schadedossier met handige technologische snufjes die onder andere zorgen dat je gestructureerd, snel en veilig bestanden kunt delen, kunt communiceren met alle betrokken partijen in jouw claim en tot één schadeafhandeling staat kunt komen in jouw dossier. Zodat jij je kunt focussen op wat echt belangrijk is; jouw herstel.