Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Veiligheid

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal
De digitale wereld waar wij vandaag de dag in leven heeft van oorsprong het vermogen om ons allemaal samen te brengen.

Maar om vertrouwen online en in elkaar te bevorderen dien je over de juiste informatie en hulpmiddelen te beschikken. Dat is waar Letselschademanager voor de letselschadebranche om de hoek komt kijken.

 

Het creëren van meer vertrouwen tussen consumenten en bedrijven is geen gemakkelijke taak, vooral niet online. Maar wij blijven standvastig in ons streven om een onafhankelijk en universeel symbool van vertrouwen te zijn voor letselschadeslachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars.


Digitale veiligheid en Letselschademanager

In Nederland werden in 2019 maar liefst 27.000 datalekken gerapporteerd. Van die datalekken werd maar 3% veroorzaakt door hacking, malware en phising. Maar liefst 90% van alle datalekken wordt veroorzaakt door communicatieprocessen binnen de organisatie zelf. Dat is een zeer hoog percentage en vraagt van bedrijven dat zij zorgvuldig omgaan met hun digitale beveiliging. E-mailcommunicatie is op dit moment één van de grootste obstakels in het huidige proces van de letselschadeafhandeling. Communicatie via de e-mail is simpelweg de bron van de meeste datalekken.

 

Letselschademanager is dé oplossing die zowel de dreiging van buitenaf (databreuk) als binnenuit (datalek) tegengaat. Door de schadeafwikkeling op één platform in een digitaal dossier mogelijk te maken tussen alle betrokken partijen en veilig berichten, bestanden en een interactieve schadestaat te combineren met standaard maatregelen voor cybersecurity, verkleinen bedrijven de kans op een datalek of databreuk binnen de organisatie significant. Letselschademanager ontworpen op basis van het secure by design principe.


 Secure by design

Letselschademanager is ontwikkeld volgens het Secure by design principe. Secure by design is de naam van het proces waarbij er vanaf het begin, dus de ontwerpfase (architectuur), tot en met realisatie van de applicatie wordt nagedacht over informatiebeveiliging. Beveiliging wordt op die manier aan de voorkant meegenomen in de functionele en technische eisen van het platform. Vervolgens is het platform ontworpen en gebouwd op basis van deze vereisten.

 

Bij Secure by design wordt gezorgd dat de gevolgen minimaal zijn als er kwetsbaarheden in de beveiliging worden ontdekt of op malafide wijze wordt geprobeerd om van de dienst gebruik te maken. Databeveiliging wordt traditioneel gedefinieerd door drie pilaren die de veiligheid bepalen: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Alle maatregelen die daarbij komen kijken zijn terug te vertalen naar deze drie pilaren.

 

Wil je meer weten over onze cyber security, neem dan contact met ons op en onze cyber securityspecialist beantwoordt graag je vragen.