Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Voorschotten

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

21 September 2022

leestijd 2 minuten

Samengevat

  • Wat zijn voorschotten?

Wat zijn voorschotten?

Door een ongeval heb jij schade geleden. De verzekeraar betaalt een financiële vergoeding voor jouw schade. Dit wordt een voorschot genoemd. Hieronder geven wij meer uitleg over de term 'voorschotten'.

Financiële voorschotten bij letselschade

De afwikkeling van letselschade neemt vaak lange tijd in beslag. Dat komt omdat de uiteindelijke schade niet altijd meteen kan worden vastgesteld. Het verloop van jouw genezingsproces moet worden afgewacht. Is jouw gebroken been hersteld of zijn er complicaties? 

Vaak is pas na een tijd duidelijk welke invloed het (blijvende) letsel heeft op jouw leven, zoals op jouw werk. Kan jij je werk blijven uitoefenen of moet jij op zoek naar ander werk?

In de tussentijd maak jij vaak kosten voor jouw genezing. Jij moet bijvoorbeeld regelmatig een arts bezoeken, je hebt hulp nodig in de huishouding of een deel van jouw inkomen valt weg doordat jij niet meer kan werken.

De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt jou voorschotten. Dit is een vergoeding van de kosten die jij hebt moeten maken. Op de uiteindelijke schadevergoeding worden de voorschotten in mindering gebracht.

Voorschot en eindafwikkeling

Bij de eindafwikkeling van jouw schade kom je samen met jouw belangenbehartiger en verzekeraar tot een definitief schadebedrag. Dat is ook het moment waarbij wordt gekeken of de verzekeraar op basis van jouw schade al voldoende 'voorschot' heeft betaald of misschien te weinig heeft betaald. In sommige gevallen is de schade gebaseerd op onjuiste informatie en moet jij een voorschot terugbetalen aan de verzekeraar. Bij de eindafwikkeling wordt vaak met elkaar een overeenkomst gesloten om de zaak af te wikkelen. Dit heet een vaststellingsovereenkomst.