Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Samenvatting schadestaat

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

21 September 2022

leestijd 3 minuten

Samengevat

  • Wat staat er in de samenvatting van de schadestaat?

Schade van jou als slachtoffer

In de schadestaat van jou als slachtoffer zie jij de volgende samenvatting. Wij geven jou uitleg wat dit betekent:

 
Totaal gevorderd: 
Dit is de schade die jij hebt ingevuld. Dit bedrag wordt door jouw belangenbehartiger gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.

Totaal geaccordeerd: 
Dit is het uiteindelijke schadebedrag die jouw belangenbehartiger namens jou bij de verzekeraar indient.

Totaal erkend: 
Dit is de schade die de verzekeraar heeft beoordeeld en heeft erkend. De verzekeraar kan op deze schadevergoeding niet terugkomen.

Aansprakelijkheid
Hierin staat opgenomen voor hoeveel procent de verzekeraar aansprakelijk is. Dit kan 100% zijn of een lager percentage, zoals 50%. Bij de betaling van de voorschotten wordt dit percentage aansprakelijkheid verrekend. Een verzekeraar hoeft namelijk niet de volledige schade te betalen als zij niet voor de volledige schade aansprakelijk is. Dit betekent dat jij een gedeelte van jouw schade vergoed krijgt.

Voorschotten: 
In deze kolom zie je terug hoeveel vergoeding de verzekeraar heeft betaald.

Verschil: 
Bij het verschil kan je zien hoeveel de verzekeraar nog betalen op basis van de erkende schade en de aansprakelijkheid. De betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op het totaal.

Buitengerechtelijke kosten

In de schadestaat van jou als slachtoffer zie jij de volgende samenvatting. Wij geven jou uitleg wat dit betekent:                

Totaal gevorderd: 
Dit zijn de totale kosten die jouw belangenbehartiger vraagt bij de verzekeraar voor zijn juridische hulp en voor het opvragen van medische informatie.

Totaal betaald: 
Dit is het bedrag dat de verzekeraar zal gaan betalen aan de belangenbehartiger op basis van de ingediende nota's. De verzekeraar kan deze post nog niet erkennen, omdat deze post pas beoordeeld kan worden bij de eindafwikkeling.

Aansprakelijkheid
Hierin staat opgenomen voor hoeveel procent de verzekeraar aansprakelijk is. Bij de berekening van 'totaal betaald' wordt rekening gehouden met het percentage aansprakelijkheid.

Voorschotten: 
Dit is het bedrag wat de verzekeraar totaal heeft betaald (bevoorschot) aan de belangenbehartiger.

Verschil: 
Dit is het bedrag 'totaal betaald' betaald minus de 'voorschotten'.