Transparant en eerlijk Gratis en vrijblijvend Onafhankelijk

Jouw schade

Gratis je schadeclaim indienen en volgen bij iedere verzekeraar in Nederland? Vertel jouw verhaal

21 September 2022

leestijd 2 minuten

Samengevat

  • Hoe wordt jouw schade opgebouwd?

Schade van jou als slachtoffer

De schade van jou als slachtoffer bestaat uit diverse schadeposten. Hieronder geven wij een voorbeeld van de schadeposten waarmee jij te maken kan krijgen door een ongeval:
 

Verlies aan verdienvermogen: 
Als jij als  slachtoffer niet meer in staat bent om werk te verrichten en daardoor inkomsten misloopt.

Huishoudelijke hulp: 
De behoefte aan huishoudelijke hulp door anderen, bijvoorbeeld schoonmaken in huis, koken, boodschappen doen en verzorgen van de kinderen.

Verlies zelfwerkzaamheid: 
De behoefte aan werkzaamheden in en rondom de woning, bijvoorbeeld schilderen in de woning en tuinonderhoud.

Verzorgingskosten: 
Intensieve en langdurige verpleging en verzorging bij ernstig letsel door professionele hulp, bijvoorbeeld bij een dwarslaesie of brandwonden.

Medische kosten: 
De kosten die jij als slachtoffer moet maken in verband met het ongeval, bijvoorbeeld eigen risico van de zorgverzekeraar, medicijnkosten of verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Reiskosten: 
De reiskosten die jij als slachtoffer moet maken voor bezoek aan huisarts, ziekenhuizen en andere medici.

Smartengeld: 
De schadevergoeding door verdriet en pijn door het ongeval.

Overige kosten: 
De overige noodzakelijke en redelijke kosten die jij als slachtoffer moet maken door jouw letsel.


Verschotten: 
De kosten die de belangenbehartiger moet maken voor bijvoorbeeld het opvragen van medische informatie of medische adviezen.


Honorarium: 
De kosten voor juridische hulp van een belangenbehartiger bij een ongeval.


Voorschotten: 
Een voorschot is een vooruitbetaling op de schade. Dit betekent niet dat aansprakelijkheid wordt erkend.

 

Heb jij vragen over de vergoeding van jouw schadeposten? Neem in dat geval contact op met jouw belangenbehartiger.