Waarom Letselschademanager?

Van verzekeraars wordt anno 2022 steeds meer verwacht. Er worden hoge eisen gesteld aan de doorlooptijden van dossiers en de communicatie met slachtoffers. Door de grote stroom aan werkvoorraad, te weinig medewerkers en de hoge eisen die aan de behandeling van een letselschadezaak worden gesteld kunnen verzekeraars niet voldoen om tijdig en adequaat te reageren op de hoogoplopende berichtgevingen en om het aantal langlopende dossiers terug te dringen.

Zet ook het slachtoffer daadwerkelijk voorop in de letselschadeafwikkeling en neem de controle over de juridische informatiestroom van belangenbehartiger tot slachtoffer. Reduceer datalekken en werk vanuit één standaard online dossier waarin je het slachtoffer en belangenbehartiger dag en nacht direct en veilig inzicht geeft in de zaak, met handige technologische snufjes die onder andere zorgen dat je gestructureerd, snel en veilig met iedereen bestanden kunt delen, kunt communiceren met de belangenbehartiger en het slachtoffer en tot één overzichtelijke schadestaat kunt komen in ieder dossier.

Direcht aan de slag

Lees meer

Een greep uit het gemak dat Letselschademanager brengt

Stroomlijn het werken in het schadeproces

Alle feiten in één overzichtelijk online dossier. Letselschademanager maakt het proces en de bijbehorende informatie tussen partijen in het letselschade traject veilig, toegankelijk en bruikbaar;
3) Voor verzekeraars, tussen verzekeraars
2) Voor belangenbehartigers, tussen belangenbehartigers
1) Maar bovenal voor slachtoffers

Één interactieve schadestaat voor alle betrokken partijen

Maak gebruik van één interactieve schadestaat, krijg direct inzicht in openstaande en erkende schadeposten en communiceer met alle betrokken partijen op één plek. Een slimme, naadloze manier om je bestaande workflows te optimaliseren en te digitaliseren.

Samenwerken en overdragen

De samenwerking tussen jouw interne organisatie met externe partijen is nog nooit zo effectief en efficiënt geweest. Eindelijk heb je alle tools, documenten, communicatie en collega's op één plek bij elkaar. Draag dossiers makkelijk intern en extern over, voeg meerdere behandelaars toe of geef een externe of schaderegelaar tijdelijk toegang tot het dossier.

Eersteklas Beveiliging

Communicatie via de email is de bron van de meeste datalekken en daar ligt het grootste risico voor de letselschadepraktijk. Letselschademanager is dé oplossing voor de letselschadepraktijk die zowel de dreiging van buitenaf (databreuk) als binnenuit (datalek) tegengaat.

100% onafhankelijk en universeel

Letselschademanager is opgericht in samenwerking met (ex)slachtoffers, specialisten en verzekeraars uit de letselschadepraktijk. Letselschademanager is onafhankelijk, zodat zij haar diensten blijft ontwikkelen met de belangen van haar gebruikers als uitgangspunt.

Geen software installatie nodig

Letselschademanager werkt op iedere moderne desktop browser. Je account wordt binnen enkele seconden geopend en er zijn slechts een paar klikken nodig om een dossier aan te maken, te bewerken of gebruikers toe te voegen.

Prijzen en dienstverlening

Letselschademanager ondersteunt alle betroken partijen van belangenbehartigers tot schaderegelaars tot verzekeraars en laat je efficiënter en veiliger werken om zo het slachtoffer de regie te geven en op de eerste plek te zetten.

Letselschademanager is een platform dat losse processen, e-mails, diverse schadestaten en bestanden fuseert tot één digitale omgeving die de hele letselschadepraktijk ondersteunt. Processen worden voor iedereen in het schadeproces vereenvoudigd, meetbaar en inzichtelijk gemaakt, waarbij technologie en mensen in een perfecte balans samenkomen.

Communiceren zoals je gewend bent, maar dan overzichtelijk en veilig

Een belangrijke pijler van Letselschademanager is veiligheid. E-mailcommunicatie is op dit moment één van de grootste obstakels in het huidige proces van de letselschadeafhandeling. Communicatie via de email is simpelweg de bron van de meeste datalekken en daar ligt het grootste risico voor de letselschadepraktijk. Als één schakel in de keten werkt met een eigen (onveilig) systeem, dan werkt dit door in de gehele communicatieketen.

Letselschademanager is dé oplossing voor de letselschadepraktijk die zowel de dreiging van buitenaf (databreuk) als binnenuit (datalek) tegengaat. Door de schadeafwikkeling op één platform in een digitaal dossier mogelijk te maken kan naast een interactieve schadestaat veilig berichten en bestanden worden gedeeld. Dit wordt gecombineerd met standaard maatregelen voor cybersecurity. Hiermee verklein je de kans op een datalek of databreuk binnen je organisatie significant.

Hoe wordt bij Letselschademanager gezorgd voor jullie veiligheid?

Lees meer

Een samenwerkingsovereenkomst aangaan als schadeverzekeraar?

De afwikkeling van letselschadezaken duurt lang. De oorzaken zijn divers en er is niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur van veel leteslschadezaken. Dit is de conclusie uit het Rapport onderzoek Langlopende Letselschadezaken. De Letselschade Raad(DLR) wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe wil DLR de komende tijd diverse maatregelen uit gaan werken langs drie lijnen:

  • De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.
  • Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
  • Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Wil jij als verzekeraar ook bijdragen in een systeemoplossing om de aanpak in letselschadezaken te verbeteren? Letselschademanager komt graag met jullie in contact!

Meld je team en organisatie aan

Letselschademanager

Het hart van de zaak

Letselschademanager verbindt slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars op één onafhankelijk platform om de schadeafwikkeling sneller, toegankelijker, eenvoudiger en veiliger te maken.

Lees meer over ons