Eerste Hulp Bij Letselschade

Een snelcursus juridische basiskennis letselschade om je goed op weg te helpen.

Letselschademanager in 2 minuten

Met Lexi in de hoofdrol leggen wij uit hoe Letselschademanager de letselschadepraktijk naar de 21ste eeuw brengt en daarmee dé digitale standaard voor schadeafhandeling is zodat het slachtoffer zich kan gaan richten waar het slachtoffer zich echt op moet richten; het herstel. Bekijk de video

5 basistips bij Letselschade

  1. Noteer gegevens van getuigen en maak foto’s van de plaats van het ongeval.
  2. Bezoek direct de huisarts.
  3. Maak een dossier aan op Letselschademanager en dien jouw schadeclaim in.
  4. Schakel een deskundige belangenbehartiger in. Wij helpen jou daarin op weg.
  5. Stel de dader aansprakelijk.

Vind jouw belangenbehartiger

Heb jij nog geen belangenbehartiger die jou kan helpen om jouw schade te claimen? Zoek dan bij het aanmaken van jouw dossier eerst een belangenbehartiger bij jou in de buurt. Deze belangenbehartiger helpt jou om jouw schade te verhalen en helpt jou in het woud van regels bij letselschade. Een belangenbehartiger is vaak kosteloos.

Wij helpen jou graag op weg met een deskundige belangenbehartiger. Maak een dossier aan op Letselschademanager en zoek direct naar een belangenbehartiger bij jou in de buurt.

Direct aan de slag

Basiskennis letselschade

Met dit overzicht voorzien wij jou van de basiselementen waarmee je te maken krijgt in het letselschadeproces. Zo beschik jij direct over de basiskennis die je nodig hebt na een ongeval.

Letselschade is lichamelijk letsel of psychisch letsel. Dit letsel is ontstaan door een ongeluk. Je kan bijvoorbeeld letselschade oplopen door een ongeluk in het verkeer, door een ongeluk op je werk, of een ongeval in of rondom een woning. Het is belangrijk dat je hulp krijgt van een deskundige belangenbehartiger om jouw schade in kaart te brengen.

Je hebt recht op een schadevergoeding als een ander schuld heeft aan het ongeval. Deze persoon is dan aansprakelijk. De aangesloten belangenbehartiger kan de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen. In veel gevallen heeft de veroorzaker een verzekering afgesloten. De belangenbehartiger zal voor jou contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.

Een belangenbehartiger is een deskundig persoon die jou helpt. De belangenbelangenbehartiger helpt jou om je schade in kaart te brengen en te verhalen bij een ander. Een belangenbehartiger is een expert, jurist of een advocaat. Bij aansprakelijkheid betaalt de verzekeraar (gedeeltelijk) de kosten van de belangenbehartiger. Dit betekent dat hulp van een specialist jou vaak niets kost. Jouw belangenbehartiger informeert jou hierover.

Onze aangesloten belangenbehartigers beschikken over het Nationaal Keurmerk Letselschade. Helaas zijn er op de markt veel malafide belangenbehartigers aanwezig die zich voordoen als deskundige op het gebied van letselschade. Deze belangenbehartiger hebben niet de benodigde opleiding en ervaring in huis. Het Nationaal Keurmerk Letselschade is in Nederland het enige onafhankelijke keurmerk waaraan je ziet dat je te maken hebt met een deskundige belangenbehartiger.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de ernst van jouw letsel. Kan je door het ongeval niet meer werken? Jouw werkgever is verplicht om minimaal 70% van jouw salaris door te betalen. Inkomsten die je mist is schade en zal bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval worden verhaald. Ook heb je recht op vergoeding van medische kosten, zoals het eigen risico van de zorgverzekeraar of vergoeding voor de behandeling van een fysiotherapeut. Ook heb je vaak recht op vergoeding van andere schadeposten, zoals een smartengeldvergoeding.

De afwikkeling van jouw schade kan vaak een lange tijd in beslag nemen. Dat komt omdat het bij letselschade niet mogelijk is om direct alle schade vast te stellen. Je moet vaak eerst helemaal hersteld zijn van jouw letsel.

De eerste stap na de schademelding is de beoordeling van de aansprakelijkheid. De verzekeraar beoordeelt deze aansprakelijkheid. Als de dader aansprakelijk is voor jouw schade, dan wordt daarna jouw schade in kaart gebracht.Jouw medische situatie wordt ook bekeken en vastgelegd. Dit wordt gedaan door informatie op te vragen bij jouw huisarts en de ziekenhuizen. Als alles duidelijk is dan kan jouw dossier definitief worden afgewikkeld.

De schaderegeling bestaat uit verschillende fasen:
1) Ongeval
2) Melding van het ongeval
3) Opvragen en verzamelen van informatie en bewijs
4) Erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekeraar
5) Beoordeling van jouw financiële schade en de medische situatie
6) Vaststellen medische eindsituatie
7) Definitieve schaderegeling

Wat is smartengeld eigenlijk? Bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heb jij recht op vergoeding van smartengeld. Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Dit is een vergoeding voor het pijn en verdriet dat bij jou door het ongeval is veroorzaakt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de ernst van jouw letsel.

Affectieschade is een nieuwe term in de letselschadewereld. Sinds 1 januari 2019 hebben naasten van een overleden slachtoffer recht op een schadevergoeding. Ook naasten van slachtoffers met ernstig letsel, hebben recht op een schadevergoeding. Dit moet zijn gebeurd door de fout van een ander. Naast een slachtoffer hebben ook naasten van het slachtoffer te maken met de pijnlijke en verdrietige situatie. Wie zijn naasten? Naasten zijn bijvoorbeeld de partner van het slachtoffer, kinderen of de ouders. Zij hebben ook recht op een schadevergoeding.

De aansprakelijke partij moet bij een ernstig ongeval of overlijden een schadevergoeding betalen tussen de €12.500 en €20.000. Hoeveel schadevergoeding betaalt moet worden is wettelijk vastgelegd. Jouw belangenbehartiger kan jou hierover meer uitleg geven.

Vakjargon letselschade

De hulpverleners die jou bijstaan in de schadeafhandeling hebben een eigen taaltje. In dit blok tref jij de meeste woorden aan die gebruikt worden in de letselschadepraktijk. Zo ben jij direct op de hoogte wat dit betekent.

Kan jij door het ongeval tijdelijk of voor een langere tijd niet meer werken? Dan lijd jij schade. Deze schade wordt verlies aan verdienvermogen genoemd.

De term huishoudelijke hulp is misschien al herkenbaar. Soms kan jij door een ongeval jouw huis niet meer opruimen en schoonmaken. De financiële vergoeding die hiervoor wordt gegeven is de schadepost huishoudelijke hulp.

Helaas kan je door jouw letsel soms geen klusjes meer doen in jouw woning of in jouw tuin. Elk huis heeft onderhoud nodig, zoals schilderwerk, een muur behangen etc. Ook heeft de tuin aandacht nodig, zoals snoeiwerk en maaiwerk. Als jij dit niet meer kan door jouw ongeval dan heb jij recht op een vergoeding voor verlies van zelfwerkzaamheid.

De schadepost medische kosten is misschien voor jou al wel duidelijk. Toch geven we graag een toelichting. Door het ongeval moet jij kosten maken zoals kosten voor het eigen risico van de zorgverzekering, medicijnkosten of verbandmiddelen.

Bij een ongeval veroorzaakt door een ander heb jij bij letsel vergoeding op een smartengeldbedrag. Dit bedrag is bedoeld voor het pijn en verdriet dat is ontstaan door het ongeval.

Ook familieleden van een slachtoffer hebben soms recht op een schadevergoeding. Dit wordt affectieschade genoemd. Deze vergoeding wordt gegeven aan naasten van een slachtoffer met ernstig letsel of aan naasten van een slachtoffer die is overleden door het ongeval.

Letselschademanager

Het hart van de zaak

Letselschademanager verbindt slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars op één onafhankelijk platform om de schadeafwikkeling sneller, toegankelijker, eenvoudiger en veiliger te maken.

Lees meer over ons