Veiligheid en Letselschademanager

In Nederland werden in 2019 maar liefst 27.000 datalekken gerapporteerd [bron:Autoriteit Persoonsgegevens]. Van die datalekken werd maar 3% veroorzaakt door hacking, malware en phising. Maar liefst 90% van alle datalekken wordt veroorzaakt door communicatieprocessen binnen de organisatie zelf. Dat is een zeer hoog percentage en vraagt van bedrijven dat zij zorgvuldig omgaan met hun digitale beveiliging.

E-mailcommunicatie is op dit moment één van de grootste obstakels in het huidige proces van de letselschadeafhandeling. Communicatie via de email is simpelweg de bron van de meeste datalekken en daar ligt het grootste risico voor de letselschadepraktijk. Oorzaken van de datalekken zijn met name verkeerde e-mailadressen, per ongeluk privacygevoelige informatie delen, makkelijk te kraken wachtwoorden en informatie delen zonder authenticatie (2FA). Dit zijn allemaal zaken gerelateerd aan het communicatieproces van organisaties per email. Als één schakel in de keten werkt met een eigen (onveilig) systeem, dan werkt dit door in de gehele communicatieketen.

Onder de AVG kunnen organisaties het zich niet meer veroorloven om nonchalant om te gaan met het beveiligen van e-mail en gegevensoverdracht. Feitelijk wil je geen standaard e-mail gebruiken voor informatiedeling omdat je geen invloed kunt uitoefenen op de beveiliging van de ‘ontvanger’.

Letselschademanager is dé oplossing die zowel de dreiging van buitenaf (databreuk) als binnenuit (datalek) tegengaat. Door de schadeafwikkeling op één platform in een digitaal dossier mogelijk te maken tussen alle betrokken partijen en veilig berichten, bestanden en een interactieve schadestaat te combineren met standaard maatregelen voor cybersecurity, verkleinen bedrijven de kans op een datalek of databreuk binnen de organisatie significant. Letselschademanager houdt hierbij rekening met het Security by design principe.

Direct aan de slag

Secure by design

Letselschademanager is gebouwd volgens het Secure by design principe. Dit houdt in dat bij het ontwerp van de software van de grond af aan is nagedacht over de veiligheid van het platform.

Bij Secure by design wordt gezorgd dat de gevolgen minimaal zijn als er kwetsbaarheden in de beveiliging worden ontdekt of op malafide wijze wordt geprobeerd om van de dienst gebruik te maken. Databeveiliging wordt traditioneel gedefinieerd door drie pilaren die de veiligheid bepalen: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Alle maatregelen die daarbij komen kijken zijn terug te vertalen naar deze drie pilaren.

Streng toegangsbeleid

Hoe minder personen toegang hebben tot het platform, des te kleiner de kans dat via één van die gebruikers beveiligingsincidenten ontstaan. Toegang tot de kern van het dossier heeft enkel het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar. Gebruikers krijgen toegang tot het platform na de twee-factor-authenticatie. Dit zorgt voor een veilige toegang tot privacygevoelige informatie.

Om te voorkomen dat er alsnog bestanden buiten de veilige Letselschademanager omgeving gedeeld worden, kan het slachtoffer, de belangenbehartiger of de verzekeraar een externe uitnodigen. Dit gebeurt via een afgescheiden omgeving. Op deze manier kunnen bestanden makkelijk worden toegevoegd aan het dossier op een zo’n makkelijke en veilig mogelijke manier.

Letselschademanager

Het hart van de zaak

Letselschademanager verbindt slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars op één onafhankelijk platform om de schadeafwikkeling sneller, toegankelijker, eenvoudiger en veiliger te maken.

Lees meer over ons